BarnsBeste

Akuttkort

BarnsBeste tilbyr spesialtilpasset akuttkort til ambulansetjenesten og andre prehospitale tjenester. Ta kontakt via e-post barnsbeste@sshf.no. Tjenesten er kostnadsfritt.

Størrelsen på akuttkortene er 75mm x 100mm og trykkes på et solid, plastlignende papir - hvor det også er mulig å skrive på.

 

Forside: Eksempel fra Sykehuset Innlandet.

Bakside: Standard oppsett.

 

endret 26.10.2016 12:06  |  Print versjon