BarnsBeste

«Avgjørende at barn og unge som pårørende får en mest mulig normal hverdag»

«Pårørende representerer livgivende ressurser fordi de er mennesker som bryr seg, og som den syke har tillit til. Kjærligheten fra dem som står nær påvirker motstandskraften...

Talsperson for de barna som ikke er til stede

– Jeg blir på en måte talsperson for de barna som ikke er her, men som likevel er til stede, sier Debbie Birkeland, barneansvarlig ved Sørlandet rehabiliteringssenter i Eiken.

Styrker barns rettigheter som pasienter

Fra nyttår styrkes barns rett til medvirkning i helsetjenesten og helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken.

Trenger mer kunnskap om effekt av SMIL-grupper

Barn med foreldre som har psykisk sykdom eller rusproblemer har økt risiko for psykiske vansker. Tiltaket Styrket mestring i livet, skal redusere denne risikoen, men vi vet ikke om det virker.

«Barna er det kjæreste jeg har. Det må jo også gjelde for brukerne»

– Når barna mine er det kjæreste jeg har, hvorfor skal ikke det også gjelde for brukerne våre, sier Britt Toril Vartdal og Sigrun Asbjørnsen, henholdsvis sosionom og psykiatrisk...

Jobbet målbevisst med barn som pårørende siden 2012

Siden 2012 har Ålesund kommune jobbet strategisk med barn som pårørende-utfordringene. – Samhandling og koordinering er viktige elementer i dette arbeidet. Det handler om å bryte...

Ålesund - Årets pårørendekommune

Ålesund blir den første kommunen som kan kalle seg Årets pårørendekommune. Kommunen får prisen for et bredt og sammensatt tilbud til pårørende i helsesektoren. Over flere år ha Ålesund kommune bygd opp systemer og rutiner for å møte de pårørende,...

Velg fylke og få opp saker fra ditt fylke og hurtiglinker hvilke ressuser hver kommune har

Valget lagres i en cookie.

Kurs & konferanser


Se alle kurs og konferanser

Fagbloggen

… ikke et enkeltmannsforetak, liksom

En pårørende, vi kan kalle henne Emma, omtaler problemer med rus på denne måten: «….et sånt problem er ikke et enkeltmannsforetak, liksom». Hun beskriver videre møtet med hjelpeapparatet: «Jeg tenker at hvis jeg hadde gått til min lege og snakket bare (…) om mine ting. Det går fint ei stund, men så begynner du å […]
Les mer i Fagbloggen

Utvalgte artikler

Hils på sjefsbarneansvarlig Viktor Bad

Sjefsbarneansvarlige Viktor Bad har en viktig oppgave. Kun med sitt nærvær minner han om at pasientene på Vikersund Kurbad kan være foreldre og ha et behov for å snakke om det.
Les mer

BarnsBeste ressurser


Fagbloggen

Snakketøyet

Akuttkort (Lokalt tilpasset)

Til barneansvarlig helsepersonell

Sammendrag lovbestemmelsene

Hva nå? Når mor eller far til dine barn er syk

Kunnskapsark (flere varianter)

Plakat - 10 ønsker fra et pårørende barn i møte med helsepersonell