BarnsBeste

NÆR nærmer seg 5000

Boken NÆR ble lansert i vinter – og har truffet et marked. Nå går det tredje opplaget i trykken og da er totalt 5000 eksemplarer trykket opp, opplyser daglig leder Inger Elisabeth...

Avdekker mangler ved barn som pårørende-arbeidet

Statens helsetilsyn har som oppdrag å sjekke om landets helseinstitusjoner gjør det man skal. Tre sykehus har blitt undersøkt for rutinene rundt barn som pårørende. Resultatene...

Samler hele familien til utmarksterapi

– Kryper gradestokken under 30 minusgrader, vurderer vi å droppe utmarksterapien. Enhetsleder Tove Laiti ved Familieenheten på Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) tar gjerne med seg familier ut på Finnmarksvidda. Men ett...

Oppdaterte fagprosedyrer

Oppdaterte fagprosedyrer om barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten er nå tilgjengelig på www.fagprosedyrer.no.

Drillet på barn som pårørende-samtaler i studio

De barneansvarlige ved somatikken i Sykehuset i Vestfold er kurset i kommunikasjon i simulatorsenteret under ledelse av koordinator Linn Grimestad Nordbø.

Ny pårørendefilm fra Helsedirektoratet

I anledning Pårørendeveilederen har Helsedirektoratet fått laget en animasjonsfilm som viser ulike sider ved det å være pårørende innen helsesektoren.

Vil ha ny utredning om reisestøtte til barn som pårørende

Reiseutgifter for barn som pårørende og etterlatte skal utredes på nytt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det går fram av Prop 75 L - Endringar i pasient - og brukarrettslova,...

Velg fylke og få opp saker fra ditt fylke og hurtiglinker hvilke ressuser hver kommune har

Valget lagres i en cookie.

Kurs & konferanser


Se alle kurs og konferanser

Fagbloggen

«Jeg lengtet etter at mamma skulle si: ­– Kaja, jeg skjønner at det har vært vanskelig og tøft for deg at jeg har vært alkoholiker og drukket mye»

  Kaja er en av mine informanter fra min forløpsstudie: Barna til 31 kvinner med rusproblemer. Studien – eller rettere sagt, fem studier – har strukket seg over 25 år. Jeg har vært særlig opptatt av hvordan barna kommuniserer til foreldre og andre nære personer om situasjonen i hjemmet og i hvilken grad barna får […]
Les mer i Fagbloggen

Utvalgte artikler

Nettsted for barn og unge med foreldre som har MS

Hva er MS, hvorfor får noen denne sykdommen og kan den behandles? Det er spørsmål Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) ved Haukeland sykehus i Bergen forsøker å gi svar på nettsider direkte til barn og unge som har foreldre med MS.
Les mer

BarnsBeste ressurser


Fagbloggen

Snakketøyet

Akuttkort (Lokalt tilpasset)

Til barneansvarlig helsepersonell

Sammendrag lovbestemmelsene

Hva nå? Når mor eller far til dine barn er syk

Kunnskapsark (flere varianter)

Plakat - 10 ønsker fra et pårørende barn i møte med helsepersonell