BarnsBeste

Fastlegen kan bidra til at «dei usynlege barna» vert sett

Frøydis Gullbrå disputerte tysdag 30. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Children as next of kin and the general practitioner: A qualitative...

Nettverksmøte kan sikre langvarig sosial støtte

Hva og hvordan kan familiens nettverk bidra når mor eller far har kreft? Hvordan får man best aktivert det sosiale nettverket? Hvilken virkning har denne støtten for den friske forelderen?

– Lovendring tydeliggjør barns selvstendige rolle

– Denne lovendringen tydeliggjør barn og unges selvstendige rolle i møte med helsetjenesten, sa helseminister Bent Høie (H) da Stortinget sent torsdag kveld vedtok at søsken som pårørende og barn som etterlatte skal sidestilles med barn som pårørende...

NÆR nærmer seg 5000

Boken NÆR ble lansert i vinter – og har truffet et marked. Nå går det tredje opplaget i trykken og da er totalt 5000 eksemplarer trykket opp, opplyser daglig leder Inger Elisabeth...

Avdekker mangler ved barn som pårørende-arbeidet

Statens helsetilsyn har som oppdrag å sjekke om landets helseinstitusjoner gjør det man skal. Tre sykehus har blitt undersøkt for rutinene rundt barn som pårørende. Resultatene...

Samler hele familien til utmarksterapi

– Kryper gradestokken under 30 minusgrader, vurderer vi å droppe utmarksterapien. Enhetsleder Tove Laiti ved Familieenheten på Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) tar gjerne med seg familier ut på Finnmarksvidda. Men ett...

Oppdaterte fagprosedyrer

Oppdaterte fagprosedyrer om barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten er nå tilgjengelig på www.fagprosedyrer.no.

Velg fylke og få opp saker fra ditt fylke og hurtiglinker hvilke ressuser hver kommune har

Valget lagres i en cookie.

Kurs & konferanser


Se alle kurs og konferanser

Fagbloggen

Hvorfor skal friske barn med friske foreldre ivaretas av helsepersonell?

Dette er en stor seier i arbeidet med å inkludere pasientens barn og søsken og barn som etterlatte i pasientens møte med helsetjenesten.
Les mer i Fagbloggen

Utvalgte artikler

Tilbyr hjemmebesøk til nye familier

- Du får ikke lov til å pensjonere deg, sier helsebyråd Inga Marte Thorkildsen til helsesøster Torhild Hjelmerud på Stovner. Hjelmerud er en av tre helsesøstre som driver forsøket «Nye familier».
Les mer

BarnsBeste ressurser


Fagbloggen

Snakketøyet

Akuttkort (Lokalt tilpasset)

Til barneansvarlig helsepersonell

Sammendrag lovbestemmelsene

Hva nå? Når mor eller far til dine barn er syk

Kunnskapsark (flere varianter)

Plakat - 10 ønsker fra et pårørende barn i møte med helsepersonell