BarnsBeste

Kurs & konferanser

  januar 2018

  • Mot til å se - evne til å handle
   Sola, Stavanger 24. januar (ons) - 25. januar (tor)


   Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen arrangerer Mot til å se – evne til å handle - i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

   Årets foredragsholdere: Steffan Strandberg, Susan Hart, Godi Keller, Siri Gjesdahl med flere.

   Program og påmelding - se vedlagte pdf

  februar 2018

  • Rus og psykisk helse
   Oslo 05. februar (man) - 07. februar (ons)


   Velkommen til den 8. Nasjonale kongressen om Rus og Psykisk helse, som har befestet seg som en av de viktigste møteplassene for fagfolk som vil være oppdatert. Årets kongress stiller med en rekke spennende innlegg i front av fagets utvikling, innlegg av direktør for Husbanken og av Riksrevisjonen, begge samfunnsinstitusjoner med stor betydning for Rus og Psykisk helsefeltet. Statsminister Erna Solberg og ordfører Marianne Borgen, Oslo kommune åpner kongressen. Gjesteforeleser og professor Bruce E. Wampold,  University of Wisconsin-Madison, USA snakker om hvilke forutsetninger som må være til stede for at psykoterapi skal ha effekt. Se hele programmet;

   http://www.fagligforum.no/RUS-OG-PSYKISK-HELSE-2018-2018.02.05-2018.02.07

  • Barn og traumer
   Håndverkeren, Oslo 07. februar (ons) - 07. februar (ons)


   Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser.

   Arrangør: ISOP

   Mer info og påmelding

  • Barn som etterlatte etter foreldre eller søsken som dør
   Oslo, Festsalen/Gaustad - OUS 12. februar (man) - 12. februar (man)


   Fagseminar arrangert av BarnsBeste i samarbeid med Kreftforeningen, Enhet for sorgstøtte/Ahus, og Norsk sykepleierforbund.

   Gratis. Mer info om programmet kommer.

   Påmelding 

  april 2018

  • Barnevernskonferansen
   Bergen 09. april (man) - 10. april (tir)


   Barnevernkonferansen er møteplassen for ansatte i statlig og kommunalt barnevern, for faglig påfyll og nettverksbygging. Fokusområdene i år er minoritetsperspektivet, barn med psykiske lidelser og kommunikasjon med unge i en sårbar situasjon.

   Arrangør: Jobbaktiv

   Mer info og påmelding

  juni 2018

  • Barnehabiliteringskonferansen
   Gardermoen 11. juni (man) - 12. juni (tir)


   Livet.utenfor.normalen Fokus på barn, unge, deres familier og deres tjenester

   Med blant annet  «Å være søster som pårørende» med Siri Brodal og «Å voksse opp med som søsken til et barn med sjelden funskjonshemming« ved Torunn Vatne

   Arrangør: Jobbaktiv.

   Mer info og påmelding