BarnsBeste

Kurs & konferanser

  mai 2017

  juni 2017

  • Barns levekår
   Bergen 01. juni (tor) - 01. juni (tor)


   Barns oppvekstvilkår har stor betydning for deres helse og utvikling.
   - hvordan sosiale forskjeller preger barns hverdagsliv
   - tilbud og tjenester som kan være hensiktsmessige for barn som vokser opp under vanskelig levekår

   Mer info

  • Den 5. nettverkssamlingen for pårørendeforskning
   Stavanger, Kjell Arholms hus, UiS 07. juni (ons) - 08. juni (tor)


   Årets tema: Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering - en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet?

    

  • Snakke med barn om psykisk helse
   Kildehuset, Modum Bad 08. juni (tor) - 08. juni (tor)


   Fagkurs med psykologspesialist Frid Hansen – om den gode samtalen når barn er pårørende

   Mer info

  • Kunnskap for helse
   Drammen, Union Scene 12. juni (man) - 13. juni (tir)


   FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling
   for personer med psykiske lidelser.

   Program og påmelding

  • Grunnkurs rus - i ly av Opptrappingsplanen for rusfeltet
   Egersund 14. juni (ons) - 15. juni (tor)


   Gjennom en årrekke har Kompetansesenter Rus (KoRus) og Fylkesmannen i Rogaland arrangert Grunnkurs rus og psykisk helse. Vi inviterer nå til ny utgave av kurset, med fokus på Opptrappingsplanen for Rusfeltet. Hvordan kan de ulike tjenestene sikre tidlig innsats, god behandling og nødvendige oppfølgingstjenester? Dette er noen av temaene for kurset. 

   Nettside med mer info

  august 2017

  • Nordisk folkehelsekonferanse 2017
   Aalborg, Danmark 22. august (tir) - 25. august (fre)


   Konferansen byr på et spennende program med eksperter innenfor områdene sosial ulikhet i helse, sosial kapital, sosial bærekraft og sosial marketing. Mer informasjon.

  september 2017

  • Barn over grenser - Norsk barnevernskongress
   Oslo kongressenter 20. september (ons) - 22. september (fre)


   Norsk Barnevernsamband setter søkelys på norsk barnevern i en mangfoldig verden.

   http://barnevernkongress.no/

  • Barnet & Rusen
   Sandefjord 26. september (tir) - 28. september (tor)


   Her samles fagfolk fra hele Norden til tre dager med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Rusproblematikk som rammer foster, barn og familier er overordnet tema for konferansen. Programmet er nå under arbeid og vil bli ferdigstilt innen 1. april. Men vi kan allerede nå fortelle at til Barnet og Rusen 2017 kommer: Susan Hart, Forandringsfabrikken, Paul Leer Salvesen

   Nettside

  november 2017