BarnsBeste

Kurs & konferanser

  mars 2017

  • Øye som ser - Ruskonferansen 2017
   Clarion Hotel & Congress, Trondheim 29. mars (ons) - 30. mars (tor)


   For virkelig å kunne se de rusavhengige, deres pårørende og hva som er god og helseeffektiv rusbehandling må vi klare å innta flere perspektiv. Tilbudet om oppfølging og behandling skal være tilgjengelig, holde høy kvalitet og tilrettelegge for at enda flere lykkes med økt rusmestring over tid. Mye tyder på at vi er på riktig spor med blant annet økt brukermedvirkning, nye nasjonale retningslinjer for TSB, opptrappingsplan og mer forskning. Samtidig lever ulike syn på hva som virker, hvem vi er til for og hvor veien skal gå side om side i fagfeltet vårt.  Debatten bør holdes åpen og levende, og vi ønsker engasjerte brukere, fagfolk, politikere og andre interesserte velkommen til Ruskonferansen 2017!

   https://stolav.no/korus/ruskonferansen-2017

  • Oppvekstkonferansen 2017: Parallellsamfunnet - er det oss?
   Oslo - Det norske teatret 30. mars (tor) - 30. mars (tor)


   Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til konferanse om oppvekst i Norge med vekt på utenforskap og marginalisering. Richard Wilkinson, forfatteren bak bestselgeren Ulikhetens pris, kommer fra Storbritannia for å snakke om hvordan økte forskjeller påvirker samfunnet, måten vi tenker på og barnas fremtidsmuligheter.

   https://www.bufdir.no/arrangementer/Oppvekstkonferansen_2017/

  april 2017

  mai 2017

  • Toppmøtet 2017
   Thon Hotel Opera, Oslo 10. mai (ons) - 10. mai (ons)


   Temaet for dagen er pårørende. Sammen med 27 medarrangører arrangerer Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse en dag der tjenester og vilkår for de mange pårørende i landet står i høysetet.

   Mer info

    

  • Every Child has the Right to ...
   Malmø, Sverige 28. mai (søn) - 31. mai (ons)


   «Every Child has the Right to ...» er tittelen på den internasjonale konferansen som følger opp «Barn som pårørende-konferansen« i Oslo mai 2014.

   Vedlagt fil: every-child-logo.jpg

  juni 2017

  • Snakke med barn om psykisk helse
   Kildehuset, Modum Bad 08. juni (tor) - 08. juni (tor)


   Fagkurs med psykologspesialist Frid Hansen – om den gode samtalen når barn er pårørende

   Mer info

  • Kunnskap for helse
   Drammen, Union Scene 12. juni (man) - 13. juni (tir)


   FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling
   for personer med psykiske lidelser.

   Program og påmelding

  august 2017

  • Nordisk folkehelsekonferanse 2017
   Aalborg, Danmark 22. august (tir) - 25. august (fre)


   Konferansen byr på et spennende program med eksperter innenfor områdene sosial ulikhet i helse, sosial kapital, sosial bærekraft og sosial marketing. Mer informasjon.

  september 2017

  • Barnet & Rusen
   Sandefjord 26. september (tir) - 28. september (tor)


   Her samles fagfolk fra hele Norden til tre dager med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Rusproblematikk som rammer foster, barn og familier er overordnet tema for konferansen. Programmet er nå under arbeid og vil bli ferdigstilt innen 1. april. Men vi kan allerede nå fortelle at til Barnet og Rusen 2017 kommer: Susan Hart, Forandringsfabrikken, Paul Leer Salvesen

   Nettside

  november 2017