BarnsBeste

Kurs & konferanser

  august 2017

  • Nordisk folkehelsekonferanse 2017
   Aalborg, Danmark 22. august (tir) - 25. august (fre)


   Konferansen byr på et spennende program med eksperter innenfor områdene sosial ulikhet i helse, sosial kapital, sosial bærekraft og sosial marketing. Mer informasjon.

  september 2017

  • Barn som pårørende ved selvmordsadferd
   Oslo 08. september (fre) - 08. september (fre)


   Ullevål sykehus 11, Kreftsenteret: Auditoriet i 1 etasje.

   Arrangør: Oslo Univeristetssykehus, RVTS Øst, Rådet for psykisk helse, Unge Leve, ExtraStoftelsen

   Last ned program og ytterligere info

    

  • Barn over grenser - Norsk barnevernskongress
   Oslo kongressenter 20. september (ons) - 22. september (fre)


   Norsk Barnevernsamband setter søkelys på norsk barnevern i en mangfoldig verden.

   http://barnevernkongress.no/

  • Barnet & Rusen
   Sandefjord 26. september (tir) - 28. september (tor)


   Her samles fagfolk fra hele Norden til tre dager med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Rusproblematikk som rammer foster, barn og familier er overordnet tema for konferansen. Programmet er nå under arbeid og vil bli ferdigstilt innen 1. april. Men vi kan allerede nå fortelle at til Barnet og Rusen 2017 kommer: Susan Hart, Forandringsfabrikken, Paul Leer Salvesen

   Nettside

  • Med foreldre i fengsel - slik barna ser det
   Filmens Hus, Oslo 27. september (ons) - 27. september (ons)


   Hvert år opplever mellom 6000 og 9000 barn at en av deres foreldre kommer i fengsel. I tillegg er det et stort antall barn som opplever at andre som står dem nær fengsles. Hvordan oppleves dette for barn og unge? Hvilke konsekvenser har fengslingen for barna? Hva kan bidra til å gjøre situasjonen best mulig?

   Arrangør: For Fangers Pårørende FFP

   www.ffp.no

  november 2017

  • Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte
   Gardermoen, Thon Hotel 13. november (man) - 14. november (tir)


   Årets Pårørendekonferanse i regi av JobbAktiv. 

   http://www.jobbaktiv.no/arrangementer/parorendesamarbeid/

  • Barn som pårørende
   Scandic Hell, Stjrødal 27. november (man) - 27. november (man)


   Overordnet tema for konferansen er barn som pårørende i ulike pasientforløp. Den regionale dagskonferansen vil foregå på Scandic Hell, Stjørdal. Konferansen arrangeres i samarbeid med helseforetakene ved regionalt nettverk Barn som pårørende.

   Arrangør: Helse Midt-Norge RHF

   Formålet med konferansen er fokus på godt forebyggende arbeid hos barn som pårørende, pasientforløpet, brukermedvirkning og samhandling.

   Mer informasjon