BarnsBeste

Varmt samarbeid i minus 20 grader

Det kan regnes som et førjulstegn at noen ansatte ved Klinikk for psykisk helse (KPH) ved Sørlandet sykehus pakker kofferten og setter kursen mot nordre del av Russland. Så også i år. Ni ansatte fra Sørlandet sykehus - deriblant foretakskoordinator for barn som pårørende-arbeidet Siren Wetrhus Knutsen og BarnsBestes webredaktør Gunder Christophersen, besøkte nylig det psykiatriske sykehuset Talagi i Arkhangelsk i det som har blitt et flerårig samarbeid.

av Gunder Christophersen

Foretakskoordinator for barn som pårørende-arbeidet ved Sørlandet sykehus, Siren Wetrhus Knutsen, underviser for ansatte ved det psykiatriske sykehuset i Arkhangelsk.

 

I år var det behov for både dunjakke og ullundertøy. Gradestokken i Arkhangelsk lå ned mot 20 minusgrader under hele besøket.  Men selv om utetemperaturen var kald, er samarbeidstemperaturen mellom SSHF og Talagi fremdeles varm.

 

Barn som pårørende. I det siste året har barn som pårørende blitt en del av samarbeidet. Dermed ble også BarnsBeste, nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, tatt med i samarbeidet. BarnsBeste er lokalisert ved SSHF. I fjor ble det digitale samtaleverktøyet Snakketøyet oversatt til russisk og presentert for sykehuset. I år ønsket russerne ytterligere undervisning og foretakskoordinator for barn som pårørende-arbeidet ved Sørlandet sykehus, Siren Wetrhus Knutsen, var invitert med som foredragsholder. Sammen med webredaktør Gunder Christophersen i BarnsBeste holdt hun flere undervisningstimer for staben ved sykehuset.

(Artikkelen fortsetter under bildene)

Kjent plakat (til høyre) ved inngangspartiet til aktivitetssenteret til det psykiatriske sykehuset i Arkhangelsk.

Møte med direktøren på sykehuset. Totalt ni nordmenn var med på besøket.

Bitende kaldt ved sørenden av Kvitesjøen.

Siren Wetrhus Knutsen med noen av produktene som ble laget på aktivetets- og servicesenteret til sykehuset.

 

Også ansatte fra rus- og avhengighetsklinikken var med på turen. Dette var ansatte fra ulike nivåer, noe som har vært en målsetning for samarbeidet som startet i 2009. Man har ønsket å engasjere både ledere og klinikere i dette samarbeidet. I år fikk enhetsleder Heidi Lynn Eriksen ved Døgnenhet D i Arendal, psykiatrisk sykepleier Thor Norleif Eriksen ved Døgnenhet D i Arendal, enhetsleder Hilde Stokkeland ved ARA Døgn gruppebehandling, enhetsleder Frode Nordhelle ved ARA poliklinikk Arendal, avdelingssjef Tarjei Sanden ved PSA, overlege og forsker Bjørg Hjerkinn ved ARA FoU og direktør Vegard Øksendal Haaland ved KPH klinikkledelse følge både behandling og diskusjoner ute på ulike avdelinger på Talagi. Gjennom årene har russerne hentet mye inspirasjon fra måten Sørlandet sykehus driver rus- og psykiatribehandling på. Årlig er det en delegasjon fra Arkhangelsk som besøker Sørlandet sykehus – og effekten av det de opplever der gjenspeiles i det arbeidet som gjøres på Talagi.

 

Små ressurser. Fra norsk side er det inspirerende å se hvor dedikerte enkelte russere er i det arbeidet som gjøres og registrere hvor mye man får til under de forholdene man jobber i. Russerne jobber under helt andre ressurser enn hva man er vant til i Norge. Dette gjelder både bemannings- og utstyrsmessige forhold.

Samarbeidet har også forgreininger til forskningsmiljøet ved universitetet i Arkhangelsk. Rent konkret planlegges det et forskningsprosjekt hvor man henter informanter fra både Sørlandet sykehus og Talagi. I år ble det i tillegg knyttet kontakter med den regionale helseledelsen i Arkhangelsk. Både BarnsBeste og ledere fra Sørlandet sykehus bidro under det russerne selv kalte en «rundebordskonferanse». Temaet dreide seg om samarbeid rundt utsatte familier. Resultatet ble etter russerne egne utsagn, at man lokalt ønsket et mer forpliktende samarbeid mellom det psykiatriske sykehuset og det regionale helsevesenet i Arkhangelsk rundt de familiene som blir berørt av  en innleggelse ved det psykiatriske sykehuset.

 

Ni år med samarbeid. Samarbeidet mellom SSHF og Talagi går nå inn i sitt niende år. Samarbeidet er finansiert gjennom midler fra Utenriksdepartementet og er en del av Nordkalott-samarbeidet. Størsteparten av disse midlene går til prosjekter i Nord-Norge, men Sørlandet sykehus og et annet samarbeidsprosjekt i Bergen nyter også godt av disse midlene.

 

publisert 21.12.2016 00:00  |  endret 21.12.2016 12:09  |  Print versjon