BarnsBeste

Nytt SMIL-nettverk

Et nasjonalt nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med lærings- og mestringstilbudet SMIL (Styrket mestring i livet) er nå dannet. Det er Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som drifter netteverket. SMIL-tilbudet retter seg mot barn og unge som er pårørende.

av BarnsBeste


Det ble selvsagt servert SMIL-sjokolade da Siw Bratli (tv) og Ellen Østberg samlet gruppeledere for SMIL-grupper til erfaringskonferanse. Bratli er leder av NK LMH og Østberg er tilknyttet NK LMH for å jobbe med SMIL-gruppene.

 

I desember 2014 arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) erfaringsseminar for lærings- og mestringstilbudet SMIL – styrket mestring i livet (se faktaboks til høyre). Deltakerne på seminaret var svært fornøyde med samlingen og ønsker å være med i et nettverk og møtes årlig. Dette er et ønske NK LMH etterkommer.

Ellen Østberg som tidligere har vært prosjektleder for implementeringsfasen av SMIL ved NK LMH, skal drifte SMIL-nettverket på vegne av NK LMH.

For dem som er eller skal i gang med SMIL-tilbud:

SMIL-nettverket er åpent for alle som har etablert, eller vil etablere, SMIL-tilbud i kommune eller helseforetak, i samhandling mellom helseforetak og kommune eller i interkommunalt samarbeid.

Nettverket har fått sin egen side på mestring.no.

NK LMH vil sammen med dem som deltok på seminaret i desember, utarbeide et mandat for nettverket. Mandatet blir deretter presentert på mestring.no.

Vil oppdatere SMIL-guiden. – På samlingen kom det innspill om at guiden for SMIL må oppdateres, noe NK LMH allerede har planlagt i etterkant av det som kom fram i evalueringsrapporten for SMIL i fjor, sier leder ved NK LMH Siw Bratli. Hun var tidligere prosjektleder for utviklingsfasen av SMIL.

Ellen Østberg legger til at det er viktig at de som bruker guiden, sender NK LMH forbedringsforslag, slik at den blir best mulig for dem som skal bruke den.

Send e-post til ellen.ostberg[at]diakonsyk.no dersom du vil være med i nettverket eller har innspill til SMIL-guiden (bytt ut [at] med @ når du sender e-post).

 

SMIL evaluert i 2014

Å treffe andre i liknende situasjon og føle seg mindre alene og å forstå at foreldres sykdom eller vansker ikke er deres skyld, er den største nytten for dem som har deltatt på tilbudet, viser en evalueringsrapport fra SINTEF.

Les om SINTEFs evaluering av SMIL-tilbudet

 

Gruppeledersamling-SMIL.jpg
Nær 20 gruppeledere fra hele landet var i desember samlet til inspirasjonsdager.

publisert 15.01.2015 00:00  |  endret 29.11.2017 09:10  |  Print versjon