BarnsBeste

Ålesund - Årets pårørendekommune

Ålesund blir den første kommunen som kan kalle seg Årets pårørendekommune. Kommunen får prisen for et bredt og sammensatt tilbud til pårørende i helsesektoren. Over flere år ha Ålesund kommune bygd opp systemer og rutiner for å møte de pårørende, uavhengig av diagnose på den som er rammet.

av Gunder Christophersen

Ålesund kommune blir den første kommunen som kan påberope seg tittelen Årets pårørendekommune. Helseminsitert Bent Høie delte mandag ut prisen på vegne av juryen.  Her er prisvinnerne fra Ålesund sammen med helseminister Bent Høie. Fra venstre: Rådgiver Lisbeth Slyngstad, helseminister Bent Høie, prosjektleder i Pårørendeprosjektet Eva-Brit Langva, leder av helse og velferdsutvalget i Ålesund kommune Svein-Rune Johannessen og erfaringskonsulent Emthe Vollstad O´Neill. FOTO: Gunder Christophersen, BarnsBeste

 

Helseminister Bent Høie (H) delte mandag 13. november ut pris til Ålesund som «Årets pårørendekommune». Det er første gang prisen deles ut.

Utdelingen skjedde på konferansen «Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak» på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 13. november klokka 10.30.

 

Det er en bredt sammensatt jury som har kåret Ålesund som Årets pårørendekommune. Publikum ble oppfordret til å komme med nominasjoner. Nærmere 90 forslag kom inn.

 

– Ålesund utmerket seg med et bredt og stort antall tilbud til pårørende i alle aldre og til ulike diagnoser. Samtidig har de forankret arbeidet med pårørende helt opp i rådmannens stab. Pårørendearbeidet i Ålesund kommune har også sine ildsjeler, men forankringen gjør at arbeidet er mer sikret og strukturert, sier daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

 

I juryen satt Pårørendesenteret, som holder til i Stavanger, BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Napha – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, PIO – Pårørendesenteret i Oslo, NK LMH – Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge og Pårørendealliansen. Intensjonen er at dette skal bli en årlig kåring. I tillegg til heder og ære får «Årets pårørendekommune» et kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir, samt 10.000 kroner som kommunen skal bruke på ytterligere kompetansehevende pårørendetiltak blant sine ansatte.

 

– Vi håper prisen blir en motivasjon, ikke bare for den kommunen som får prisen, men også andre kommuner til å yte mer for pårørende, sier Birkeland.

 

Sammen med Ålesund var også Oslo, Stavanger og Gjøvik med i finalesjiktet.

– I Oslo fant vi mange gode opplæringstilbud samt et unikt samarbeid mellom kommunen og en pårørendeorganisasjon i driften av et pårørendesenter. I Stavanger fant vi gode eksempler på god dialog og samarbeid med pårørende og i Gjøvik kommune fant vi flere kreative og nytenkende tilbud. Blant annet har Gjøvik kommune en veldig god og informativ nettside om pårørendeaktivitetene, opplyser Birkeland.

publisert 13.11.2017 00:00  |  endret 13.11.2017 16:13  |  Print versjon