BarnsBeste

Styrker barns rettigheter som pasienter

Fra nyttår styrkes barns rett til medvirkning i helsetjenesten og helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken.

SMIL-gruppene under lupen - uvisst hvilken effekt de har

Barn med foreldre som har psykisk sykdom eller rusproblemer har økt risiko for psykiske vansker. Tiltaket Styrket mestring i livet, skal redusere denne risikoen, men vi vet ikke om det virker.

«Barna er det kjæreste jeg har. Det må jo også gjelde for brukerne»

– Når barna mine er det kjæreste jeg har, hvorfor skal ikke det også gjelde for brukerne våre, sier Britt Toril Vartdal og Sigrun Asbjørnsen, henholdsvis sosionom og psykiatrisk...

Jobbet målbevisst med barn som pårørende siden 2012

Siden 2012 har Ålesund kommune jobbet strategisk med barn som pårørende-utfordringene. – Samhandling og koordinering er viktige elementer i dette arbeidet. Det handler om å bryte...

Ålesund - Årets pårørendekommune

Ålesund blir den første kommunen som kan kalle seg Årets pårørendekommune. Kommunen får prisen for et bredt og sammensatt tilbud til pårørende i helsesektoren. Over flere år ha Ålesund kommune bygd opp systemer og rutiner for å møte de pårørende,...

Mangelfullt samarbeid med skolehelsetjenesten

Selv om foreldre hadde gitt tillatelse til at informasjon om egen helsetilstand kunne sendes til barnas helsesøster, var det ikke alltid at informasjonen kom frem. Det er noe av det...

Velg fylke og få opp saker fra ditt fylke og hurtiglinker hvilke ressuser hver kommune har

Valget lagres i en cookie.

Kurs & konferanser


Se alle kurs og konferanser

Fagbloggen

Frisk forelder kan bli en medpasient

Nå viser nyere forskning at den friske forelderen ikke nødvendigvis kan regnes for å være så frisk som man kanskje har trodd.
Les mer i Fagbloggen

Utvalgte artikler

Kunnskap i møte med krysskulturelle barn

Psykologspeisialist Judith van der Weele (54) buker sin egen erfaring som krysskulturell i møte minoritetsbarn. – Tilknytning er viktig for psykisk helse. Den har sin pris, og det gjelder også for minoritetsbarn. Når man knytter seg til majoritetskulturen, kan det oppleves som å miste sin familiekultur. Det skaper forvirring, sier hun.
Les mer

BarnsBeste ressurser


Fagbloggen

Snakketøyet

Akuttkort (Lokalt tilpasset)

Til barneansvarlig helsepersonell

Sammendrag lovbestemmelsene

Hva nå? Når mor eller far til dine barn er syk

Kunnskapsark (flere varianter)

Plakat - 10 ønsker fra et pårørende barn i møte med helsepersonell