BarnsBeste

Barn som etterlatte etter foreldre eller søsken som dør

Fagseminar på Gaustad sykehus mandag 12. januar 2018. Filmopptak og presentasjoner.

«Avgjørende at barn og unge som pårørende får en mest mulig normal hverdag»

«Pårørende representerer livgivende ressurser fordi de er mennesker som bryr seg, og som den syke har tillit til. Kjærligheten fra dem som står nær påvirker motstandskraften...

Talsperson for de barna som ikke er til stede

– Jeg blir på en måte talsperson for de barna som ikke er her, men som likevel er til stede, sier Debbie Birkeland, barneansvarlig ved Sørlandet rehabiliteringssenter i Eiken.

Styrker barns rettigheter som pasienter

Fra nyttår styrkes barns rett til medvirkning i helsetjenesten og helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken.

Trenger mer kunnskap om effekt av SMIL-grupper

Barn med foreldre som har psykisk sykdom eller rusproblemer har økt risiko for psykiske vansker. Tiltaket Styrket mestring i livet, skal redusere denne risikoen, men vi vet ikke om det virker.

«Barna er det kjæreste jeg har. Det må jo også gjelde for brukerne»

– Når barna mine er det kjæreste jeg har, hvorfor skal ikke det også gjelde for brukerne våre, sier Britt Toril Vartdal og Sigrun Asbjørnsen, henholdsvis sosionom og psykiatrisk...

Velg fylke og få opp saker fra ditt fylke og hurtiglinker hvilke ressuser hver kommune har

Valget lagres i en cookie.

Kurs & konferanser


Se alle kurs og konferanser

Fagbloggen

Fest din egen oksygenmaske først …

Du sitter på et fly. Det blir kraftig turbulens og plutselig faller oksygenmaskene ned. Husker du sikkerhetsinstruksen? Spørsmålet får henge litt i «løse lufta». Først et lite bakteppe: I Norge får årlig en tredjedel av befolkningen en kreftdiagnose. I løpet av livet erfarer opptil halvparten av voksne i Norge en psykisk lidelse, og en fjerdedel […]
Les mer i Fagbloggen

Utvalgte artikler

Samhandling Ahus

Akershus universitetssykehus (AHUS) og kommunene sykehuset betjener har startet et samarbeid rundt barn som pårørende. Vi gjengir her artikkelen som enhetsleder Bente Sperlin i Ås kommune skrev til internbladet «Samhandlingsnytt»
Les mer

BarnsBeste ressurser


Fagbloggen

Snakketøyet

Akuttkort (Lokalt tilpasset)

Til barneansvarlig helsepersonell

Sammendrag lovbestemmelsene

Hva nå? Når mor eller far til dine barn er syk

Kunnskapsark (flere varianter)

Plakat - 10 ønsker fra et pårørende barn i møte med helsepersonell