BarnsBeste

Lovtekster

Helsepersonelloven §10a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende

Helsepersonelloven §25a Opplysninger til samarbeidende personell

Spesialisthelsetjenesteloven §3-7 a Om barneansvarlig personell mv.

Engelsk oversettelse av Helsepersonelloven §10 a og §25 samt Spesialisthelsetjenesteloven §3-7 a (English translation)

 

 

endret 13.03.2017 12:25  |  Print versjon