BarnsBeste

E-læringskurs

Her finner du flere elektroniske kurs rundt temaet barn som pårørende. Kursene er åpne og fritt tilgjengelige for alle.

Barn som pårørende - BarnsBestes elektroniske opplæringsprogram. Varighet 45-60 minutter. 

 

Barn og unge i sorg - elektronisk kurs utviklet av sorgsenteret ved Akershus universitetssykehus (AHUS)

 

Bekymringsmelding til barnevernet - laget av Sykehuset Innlandet

 

Bekymringsmelding til barnevernet (Sørlandet sykehus´variant)

 

Pårørendeprogrammet.no - utviklet av Pårørendesenteret i Stavanger

endret 09.03.2017 14:20  |  Print versjon