BarnsBeste

Kunnskapsark

Kunnskapsark bestilles på mail barnsbeste@sshf.no
Husk å oppgi postadresse, hvilke kunnskapsark dere ønsker og antall.

(Sendes ut gratis fra oss)

 

Når barn er pårørende
Informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende (bokmål) 

Last ned

Når barn er pårørande
Informasjon til vaksne med omsorgsansvar for barn som er pårørande (nynorsk)

Last ned

Når noen i familien er syke
Tips og råd til barn

Last ned

Når barn har syke søsken
Informasjon til foreldre og andre som har et omsorgsansvar

Last ned

Når barn har søsken med nedsatt funksjon
Informasjon til foreldre og andre som har et omsorgsansvar

Last ned

Når barn er pårørende til en med demens
Informasjon til foreldre og andre omsorgspersoner

Last ned

endret 09.03.2017 10:24  |  Print versjon