BarnsBeste

Utvider håndbok om barn som pårørende i akuttsituasjoner

Psykiater og BarnsBeste-medarbeider Anne Kristine Bergem skriver nå på to ytterligere kapitler til håndboken «Barn som pårørende i akuttsituasjoner». Andreutgaven vil bli supplert med både barn som etterlate etter selvmord og barn som opplever en pågripelse.

av Gunder Christophersen

Boken »Barn som pårørende i akuttsituasjon» kommer nå med en andreutgave hvor barn som etterlatte og barn av innsatte er tatt med.

 

– Jeg skal bruke deler av påsken til å gjøre dette ferdig og regner med at andreutgaven er klar nærmere sommeren, sier Anne Kristine Bergem. 

Hun forteller at barn som pårørende etter selvmord og barn som pårørende etter en pågripelse eller arrestasjon vil bli bygd opp på samme måte som de andre temaene. 

For et knapt år siden kom «Barn som pårørende i akuttsituasjoner - en praktisk guide for hjelpere» ut på Hertervig Forlag. Boken er tenkt å være en guide til helsepersonell og andre som møter barn som pårørende i akuttsituasjoner. Den er delt i fire deler. Del 1 gir en generell innføring i barn som pårørende, del 2 beskriver møtene med barn som pårørende- Dette kan være på legevakten, AMK-sentralen, i ambulansetjenesten, politiet med mere. En konkret historie eller episode følger de ulike alternativene.

(Hvordan mamma Line Emilie Gjørtz-Larsen og datteren Thea opplevde møtet med ambulansen kan du lese her)

Del 3 og 4 i boken viser til verktøy og ressurser. 

– Boken begynner å bli kjent og forlaget rapporterer om salg på over 800. Det er vi godt fornøyd med. Jeg har også registrert at flere innen akutt-tjenestene får øynene opp for barn som pårørende. Blant annet er håndtering av dette tatt med i det som kalles medisinsk indeks som samtlige AMK-sentraler jobber ut fra, sier hun.

 

publisert 27.03.2017 00:00  |  endret 27.03.2017 11:08  |  Print versjon