BarnsBeste

Sykehusene får én barn som pårørende-tekst

Pasienter og pårørende vil nå få samme informasjon om barn som pårørende uavhengig av hvor de bor i landet.

av Gunder Christophersen


Denne teksten skal du finne på nettsiden til alle sykehusene i landet. Eksemplet er hentet fra Sørlandet sykehus.

 

 

BarnsBeste har i samarbeid med psykologspesialist Kari Bøckmann utviklet en nasjonal fellestekst om barn som pårørende som alle landets helseforetak nå kan ta inn på sine nettsider.

– Informasjonen er til pasienter og pårørende som møter spesialisthelsetjenesten. Teksten er basert på fagprosedyrene om barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten og inneholder hva sykehusene gjør, hva de kan tilby og generelle tips og råd til familiene. Pasienter og pårørende vet da hva de kan forvente i møte med sykehusene og hva de selv kan gjøre for å håndtere situasjonen best mulig, sier prosjektleder og fagrådgiver Signegun Romedal i BarnsBeste.


Den felles nett-teksten er jobbet frem av psykologspesialist Kari Bøckmann (bildet til venstre) i samarbeid med BarnsBeste ved fagrådgiver Signegun Romedal.

 

Informasjonen inngår i arbeidet med å gjøre situasjonen til barn og unge som en naturlig del av pasientenes helsehjelp.

Tittelen som møter deg på nettsiden er Barn og unge i familien? Videre er det listet opp flere punkter under overskriftene «Hva gjør vi på sykehuset?» og «Hva kan vi på sykehuset tilby deg og din familie?». Så er det konkrete tips og råd til familien fordelt på det som skjer før, under og etter behandlingen.

Informasjonen er til den som selv er pasient, pårørende eller er foreldre til syke barn med søsken. Pasienter og pårørende finner informasjonen under overskriften «Praktisk informasjon» som man finner fast under alle behandlingstekstene på nettsidene.

Sørlandet sykehus HF er først ute til å publisere denne teksten (link) og de resterende helseforetakene vil følge fortløpende. Det er mulighet for hvert enkelt helseforetak å legge inn lokale tilpasninger.

Det er også linket videre til mer informasjon på helsenorge.no, og BarnsBeste jobber med å videreutvikle den informasjonen som ligger der i dag.

– Vi håper at pasient- og pårørendeinformasjonen blir tatt i bruk og gjort kjent for både pasienter og pårørende som kommer i kontakt med helseforetakene, og for helsepersonell som møter familiene, sier Romedal.

 

 

 

publisert 30.08.2017 00:00  |  endret 14.09.2017 13:19  |  Print versjon