BarnsBeste

Søker deltakere til «Musikk med unge pårørende»

– Musikk kan regulerer følelser, musikk kan gi rekreasjon og musikk kan være et fristed, sier musikkterapistudent Marion Bræstrup Løsnes. Nå vil hun gjerne ha med seg unge pårørende i et pilotprosjekt for å finne ut hvordan musikk kan brukes for unge pårørende.

av Gunder Christophersen


Marion Bræstrup Løsnes vil gjerne ha kontakt med unge pårørende for å finne ut hvordan musikk kan påvirke pårørenderollen. (Foto: Privat)

 

Hun holder på med en masteroppgave ved Norsk Musikkhøgskole (NMH) og i samarbeid med PIO-senteret (Pårørendesenteret i Oslo) har hun laget et praksisprosjekt som hun kaller «Musikk med unge pårørende». Dette er et gratis musikktilbud for unge pårørende som kommer til å gå mandager på PIO-senteret på Hammersborg torg i Oslo. Oppstart er 11. September, med åtte samlinger frem til slutten av oktober.

– Tanken er å lage et tilbud hvor barn og unge kan møtes rundt musikk. Det skal være et fristed.

Hun har selv vokst opp som pårørende til en person med psykisk lidelse.

– Jeg husker veldig godt savnet etter informasjon og det å ha noen å snakke med om det å være pårørende, sier hun.
Ønske om å kunne bidra for andre som er i samme situasjon som henne, sammen med kunnskapen om hva musikk kan gjøre for mennesker har motivert henne til å gjøre dette prosjektet.

Hva slags musikalske metoder hun ser for se, vil hun gjerne holde åpent til hun møter ungdommene.

– Det kan for eksempel være å lytte til musikk, lage sanger, improvisere og spille eller synge sanger vi kan fra før. Musikk kan sette i gang alle mulige følelser og virke på mange måter. Men det tilbudet jeg vil lage er avhengig av gruppen. Jeg har aldri registrert at noen har gjort noe tilsvarende for denne brukergruppen og er spent på responsen, sier hun.

Hun tenker seg 6-8 deltakere og er åpen for barn og unge fra 10 år og opp til 18 år. I og med at dette er et forskningsprosjekt vil alle formaliteter med dataoppbevaring og bruk være ivaretatt.

Interesserte kan ta kontakt med henne på mail: braestrup16@hotmail.com

 

publisert 08.08.2017 00:00  |  endret 08.08.2017 18:58  |  Print versjon