BarnsBeste

SMIL forebygger psykiske vansker hos barn og unge

Gruppetilbudet SMIL forebygger vanskeligheter hos barn og unge som har foreldre med psykiske lidelser eller rusproblemer.

av BarnsBeste

- SMIL-gruppene har gitt barna en opplevelse av ikke å være alene om problemene, mener Iris Anette Olsen (t.v.), Iris Dahle og Per Øyvind Lindgren. De er sentrale i SMIL-gruppene i Agder. (FOTO: RUNE JONASSEN)
- SMIL-gruppene har gitt barna en opplevelse av ikke å være alene om problemene, mener Iris Anette Olsen (t.v.), Iris Dahle og Per Øyvind Lindgren. De er sentrale i SMIL-gruppene i Agder. (FOTO: RUNE JONASSEN)

SINTEF har nå evaluert gruppetilbudet ”Styrket mestring i livet”, forkortet til SMIL. SINTEF konkluderer med at barn og unge som har deltatt har fått mer kunnskap, har opplevd fellesskap med andre i samme situasjon som positivt, og har styrket deres opplevelse av å mestre hverdagen.
- SINTEF-evalueringen viser at SMIL har gitt barna en opplevelse av ikke å være alene om å ha problemer. Dessuten har SMIL hjulpet dem til å erkjenne at det ikke er deres skyld at situasjonen hjemme er vanskelig, sier Per Øyvind Lindgren. Han er SMIL-ansvarlig i Kristiansand kommune.

Stor pågang. I Kristiansand kommune har SMIL vært i gang siden 2011. 55 barn og unge mellom 10 og 16 år har benyttet tilbudet. Lærings- og mestringssenteret (LMS) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus er samarbeidspartnere. Pågangen har vært så stor at barn som ønsker tilbudet ikke har fått plass.
- Det er beklagelig. Vi vet også at flere unge over 16 år ønsker seg et tilbud som SMIL. Det er vårt håp at det vil bli ressurser til å starte opp flere SMIL-grupper, sier Lindgren.
I Norge har rundt 260.000 barn foreldre med psykiske lidelser. 70.000 barn er berørt av foreldres rusmisbruk.  Mange barn opplever i tillegg at foreldre eller andre i nær familie blir alvorlig syke. Slike belastninger utgjør en risiko for at barna selv kan utvikle egne problemer. Tidlig forebygging reduserer sannsynligheten for at dette skal skje.
- Å treffe andre barn og unge i samme situasjon letter bekymringene deres, det bidrar til økt åpenhet om problemene hjemme og gjør situasjonen mindre farlig, sier Iris Anette Olsen ved ABUP.

Deler erfaringer. Grunnleggende i SMIL er at det skal være brukermedvirkning i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tilbudet. Iris Dahle (40) fra Kristiansand har opplevd store utfordringer i familien i egen oppvekst. Nå deler hun av sine erfaringer i møte med unge mennesker.
- Det gjør godt å lese i SINTEF-evalueringen at erfaringer som mine kan være med på å bety noe for barn og unge og deres hverdag, sier hun.
SMIL eies av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.  

Les mer om SINTEF-evalueringen her: http://sintef.no/Publikasjoner-SINTEF/Publikasjon/?pubid=SINTEF+A25894

publisert 08.04.2014 00:00  |  endret 29.11.2017 09:26  |  Print versjon