BarnsBeste

Fagdag ved St. Olavs: Hvordan ivareta barn som pårørende i akutte situasjoner

Rundt 40 barneansvarlige ved Psykisk helsevern ved St. Olavs hospital i Trondheim holdt nylig en fagdag. Hovedtema var akuttpsykiatri og hvordan ivareta barn som pårørende på en god måte i akutte situasjoner. Her er bilder og et referat fra dagen:

av Nina Lien Osen, Psykisk helsevern, St. Olavs hospital

Rundt 40 barneansvarlige samlet.

Barneansvarlige fra Trondheim kommune Lisa Flatmo-Fenne og Geir Fenne sammen med Kristin Stavnes (t.h.)

Elise Solheim fra Helse Midt Norge RHF var også tilstede.

Koordinator i somatikken Inger Storvik (fremst til venstre) sammen med barneansvarlige fra psykisk helsevern.

Karen Lohman og Eva Marith Trygvasson, barneansvarlige ved akuttpostene ved Østmarka forteller. 

Kristin Stavnes fra Nordlandssykehuset var hovedforeleser og får her en takk fra Anne Lise Wold fra Tiller DPS.

Avdelingssjef og overlege ved Østmarka Pål Sandvik snakket om barn som pårørende fra et lederperspektiv.

 

 

St. Olavs kvalitetssjef Merete Blokkum åpnet samlingen med å presentere status for implementeringen av barn som pårørende-arbeidet ved St. Olavs, og viste til framveksten av en mer systematisk organisering av BSP-arbeidet med kunnskapsbaserte fagprosedyrer, utvikling av kompetanseplaner for barneansvarlige og helsepersonell, felles obligatorisk opplæring av barneansvarlige, journalanalyse av BSP-arbeidet og tett samarbeid mellom fagfeltene Psykisk helse, Somatikk og Rus.

Tilstede på samlingen var rundt 40 barneansvarlige fra Psykisk helsevern, fem ledere, to representanter fra BUP, fem barneansvarlige fra Trondheim kommune, koordinatorene for BSP i hhv somatikk og PH, samt Helse Midt Norges Elise Solheim som leder nettverket av koordinatorer for barn som pårørende i Helse Midt.

Årets hovedtema var akuttpsykiatri og hvordan ivareta barn som pårørende på en god måte i akutte situasjoner. Hovedforeleser var Kristin Stavnes, psykiater og stipendiat ved Nordlandssykehuset. Hun diskuterte ulike akuttpsykiatriske utfordringer med en lydhør og aktiv forsamling av barneansvarlige og ledere, og presenterte også resultater fra Multisenterstudien om BSP.

De erfarne barneansvarlige ved akuttpostene på avdeling Østmarka, Karen Lohman og Eva Marith Trygvasson, hadde framlegg av ulike case fra den akuttpsykiatriske hverdag. Fleksibilitet, kreativitet og individuelle tverrfaglige vurderinger var nøkkeltema i deres case.

Avdelingssjef og overlege ved Østmarka, Pål Sandvik, hadde innlegg med tittelen «Barn som pårørende fra et lederperspektiv» med fokus på lederforankring og ulike utfordringer knyttet til implementeringen av tiltak for BSP.

Dagen ble avrundet med gruppearbeid og plenumsdiskusjon ledet av gjesteforeleser Kristin Stavnes.

Da de barneansvarlige i Psykisk helsevern ved St. Olavs er geografisk spredt på ulike avdelinger og enheter i og utenfor Trondheim, er den årlige nettverkssamlingen viktig for samhold, faglig påfyll og læring gjennom erfaringsutveksling. Lederes deltakelse verdsettes høyt, da arbeidet med barn som pårørende naturligvis er helt avhengig av lederforankring.

 

 

publisert 03.04.2017 00:00  |  endret 04.04.2017 06:50  |  Print versjon