BarnsBeste

3 av 4 pårørende tror ikke forholdene vil bli bedre

• 75 prosent tror ikke forholdene det blir bedre eller vet ikke. • 86 prosent mottar ingen økonomisk kompensasjon for sin pårørenderolle. • 25 prosent yter omsorg i 30 timer eller mer pr. uke.

av Gunder Christophersen

 

– Jeg var overrasket over at såpass mange som 75 prosent ikke tror at forholdene vil bedre seg. Det tegner et ganske mørkt bilde, sier daglig leder Anita Vatland i Pårørendealliansen. De står bak «Pårørendeundersøkelsen 2016» - en undersøkelse hvor totalt 3127 pårørende i alderen 15 til 85 år har deltatt.

Vatland sier at undersøkelsen er å betrakte som en måling av hvordan mange pårørende har det i dag og gir viktige signaler til myndighetene.


Anita Vatland, leder av Pårørendealliansen. FOTO: Pårørendealliansen

– Vi gikk ut til de pårørende og tilbød dem en «fastlegetime» hvor de kunne fortelle om sin rolle som pårørende, forteller hun.

Totalt bestod undersøkelsen av 27 spørsmål. Pårørendealliansen brukte den britiske organisasjonen Carers UKs årlige undersøkelse «State of caring» som bakgrunn og har spurt om økonomiske, demografiske, egen helse og erfaringer. I tillegg kunne deltakerne utdype med egne kommentarer.

– 3127 fullførte undersøkelsen og over 4000 har vært inne og kommentert noe. Dette er jo 4000 livshistorier, sier Vatland.

Ønske om et bedre koordinert og samarbeidende hjelpeapparat går igjen i de aller fleste svarene. Her er et par sitater:

«At det offentlige kan stå mer ansvarlig og at man har et sted å ringe ved behov for hjelp og veiledning. For eksempel en koordinator/kontaktperson.»

«Å ha et system som fungerer, uten at man må slite seg ut for å få et helt ordinært tilbud på banen og få det til å fungere. At man har noen som tar ansvar, koordinerer og rydder opp når tjenester ikke fungerer. La pårørende slippe å være advokater og behandlere. Vi vil bare være foreldre/pårørende, ikke vaktbikkjer.»

Nær halvparten av de som har svart oppgir at de er sønn eller datter til den de er pårørende til. Den største andelen av de som har svart er mellom 41 og 50 år (35 prosent), mens den yngste er 15 år. I underkant av sju prosent av svarene kom fra folk under 30 år.

Pårørendealliansen har lagt stor innsats i å presentere undersøkelsen på en kreativ og illustrativ måte. Her er noen av illustrasjonene du finner i rapporten:

publisert 09.11.2017 00:00  |  endret 09.11.2017 12:18  |  Print versjon